Avtryck från Andréexpeditionen

Dagens gäst från Stockholms Stadsarkiv, Sandra Häll Pettersson, fångade alla medlemmar under ett mycket intressant föredrag kring Andrées polarexpedition. Expeditionen var ett försök lett av ingenjören Salomon August Andrée att 1897 resa över Arktis med vätgasballongen Örnen. Andrée och de övriga deltagarna, Knut Frænkel och Nils Strindberg, omkom under expeditionen och deras kvarlevor hittades först år 1930 på Vitön av en norsk expedition.

Sandra berättade utförligt från då expeditionen planerades från projektering, konstruktion av farkosten Örnen samt hur allt finansierades – den största finansieringen gjordes av samtida Alfred Nobel med cirka 50% av kostnaderna.

Sandra Häll Pettersson från Stockholms Stadsarkiv visar här en samling hälsningar som presenterades vid ”hemkomsten” från Andréexpeditionen 1930.

Under presentationen framkom en del intressanta länkar som är värda ett besök.
Stockholmskällan – www.stockholmskallan.se
Digitalmuseum – digitalmuseum.se

Sandra avtackades med applåder och ett diplom.