Karl Gerhard på grammofonskiva

Grammofonskivor har vi haft under många år. Den stora förändringen skedde år 1925 då det började tillverka ”elektriska” skivor – tidigare akustisk och mekaniska skivor var gjorda genom att degraverades, det enda som var elektriskt var lampan i de rum som de fanns.

En stor kvalitetsskillnad skedde från 1925. De första skivorna är nästan 100 år.

Karl Emil Georg Gerhard, fram till 1938 Johnson, född 14 april 1891 i Hedvig Eleonora församling i Stockholm, död 22 april 1964 i Saltsjöbaden, var en svensk teaterdirektör, revyförfattare, kuplettförfattare, kuplettsångare och skådespelare. Sin första revy undertecknade han Hvem är Hvem, men övergick sedan till att använda sig av pseudonymen Karl-Gerhard. År 1938 bytte han efternamn till Gerhard.

Karl-Gerhard var samtida med Ernst Rolf och senare även Evert Taube. Karl-Gerhard gjorde revyer i tidiga år och gärna om kungen. Stefan spelade några tidiga sånger med väl tydligt ljud att de var av äldre sort.

Karl-Gerhard var gift tre gånger (med kvinnor) och fick en dotter och son. Bodde på Villa kråkslottet på Saltsjöbaden. Han är vad en del kallar ”smyg bög” där även en kuplett handlar om just detta.

Melodier fann Karl Gerhard ute i världen. Under 1920-talet skrev han många texter till samma musik. Vidare fick vi höra på någon sång med en aning småfräck text på mycket rim (han var rimmets mästare och även mästare på ”orim”).

Lite längre fram på 20-talet så gjordes en hel del skivor med bättre kvalité och konkurrerade med Ernst Rolf. En skiva gjorde de tillsammans som vi fick höra ett spår ifrån. Karl Gerhard missade sällan en chans att ”mobba” kungahuset där allt som ofta var rätt elaka texter. Han blev allt mer intresserad av politik och inkluderade detta i sina texter. Karl-Gerhards mest berömda revy är Guldregn över stan.

Efter 1940 minskade antalet personer på hans revyer och det blev efter kriget inte så mycket mer. Han medverkade på radio och då från Göteborg. Vi fick höra på en skiva från 1946 som var rätt anstötlig och skivan blev repad för att den inte skulle spelas i radio.

Karl-Gerhard adopterade en dotter 1949 (Fatima) med vilken han några år senare sjöng tillsammans med på en skiva. Denna sång avslutade Stefan sin presentation.

Karl-Gerhard dog 76 år gammal – 1964.

Föredragshållare Stefan Ljungberg emottar ett diplom om 50 doser poliovaccin av vår president Håkan Nilsson. Foto. Anders Olsson.

Vår föredragshållare Stefan har en egen samling av minst 20 000 stenkakor, han berättade att det går cirka 175 stycken på en meter (så det tar lite plats).

Han har inte detta registrerat i någon databas utan hänvisar till att detta går att nyttja på kungliga biblioteket.