Presidenten har ordet

Vår president för Rotaryår 2020-2021 är Anna-Karin Borg.